Wetswijziging ANBI's betreft ook kerken

Eind maart heeft de Beastingdienst een brief over wetswijzigingen voor ANBI's verzonden naar alle kerken in Nederland. Die gelden sinds 1 januari van dit jaar.

Voor grotere ANBI's wordt het gebruik van standaardformulieren verplicht. In dit opzicht is een kerk een grote ANBI wanneer de lasten die worden vermeld in de jaarrekening hoger zijn dan € 100.000,00.

Doe nog niets
In overleg tussen het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst is afgesproken dat kerkgenootschappen die zijn aangesloten bij CIO gebruik kunnen blijven maken van de bestaande CIO-formats. 
Op dit moment hoeven kerken nog geen actie te ondernemen naar aanleiding van de brief. Na publicatie van het nieuwe standaardformulier kunnen kerken daarvan gebruik maken. Het nieuwe standaardformulier zal naar verwachting vóór 1 mei 2021 worden gepubliceerd.

Let op
Kerken  die zijn aangesloten bij het CIO dienen géén gebruik te maken van het algemene standaardformulier 'publicatieplicht kerkgenootschappen' dat staat op de websiite van de Belastingdienst. Dit formulier is alleen bestemd voor kerken die niet vallen onder het convenant tussen CIO en de Belastingdienst.

Bron: Protestantse Kerken in Nederland