Vlaams parlement stimuleert nevenbestemming kerken

De skyline van Gent met zijn vele kerken. Links op de foto de bekende Sint-Baafskathedraal.

Vlaamse volksvertegenwoordigers van diverse politieke partijen vragen in een gezamenlijk resolutie het Vlaamse parlement om neven- en herbestemming van kerkgebouwen te stimuleren. 

Initiatiefneemster voor de resolutie is de christen-democraat Joke Schauvliege. 'Er zijn bijkomende inspanningen en creatieve initiatieven nodig om een neven- of herbestemming te geven aan kerken waarin geen of slechts sporadisch kerkdiensten plaatsvinden.' Met een concreet vervolg op reeds ingezet beleid hoopt zij dat kerkgebouwen blijvend een belangrijke rol kunnen spelen in het lokale maatschappelijk leven.

Bij onze zuiderburen bestaat al sinds 2015 een Kerkenbeleidsplan dat een jaar later concrete invulling kreeg met het Projectbureau Herbestemming Kerken. Intussen zijn er al vele voorbeelden van  succesvolle neven- of herbestemmingen van Vlaamse kerkgebouwen.

Bron: Kerknet.be

Beeld: Copyright Kerkmagazine