Verzekeringen dekken niet standaard watersnoodschade bij kerken

Watersnood in de Nicolaas- en Barbarakerk in Valkenburg. | Beeld: Bisdom Roermond

Waterschade die midden juli werd veroorzaakt door de watersnoodramp in Limburg, wordt niet standaard vergoed door verzekeringsmaatschappijen. Al zijn er wel verzekeraars die de schade vergoeden hoewel dat volgens de voorwaarden eigenlijk niet hoeft.

 

Kerkmagazine vroeg schadebehandelaar Maike Timmers van verzekeraar Claeren in ’s-Hertogenbosch om uitleg. Zij geeft aan dat vergoeding afhankelijk is van de toedracht, dekking en de verzekeraar. “Watersschade die is veroorzaakt door regen die onvoorzien het gebouw binnenkomt, valt dat onder dekking van de verzekering. Tenzij die regen binnenkomt door openstaande ramen, deuren of luiken.”

De waterschade in Limburg eerder deze maand, blijkt meestal niet standaard te vallen onder dekking van verzekeringen. Timmers: “Wanneer waterschade het gevolg is van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen, valt die niet onder dekking van de verzekering. Ongeacht of de overstroming nu wordt veroorzaakt door storm.”

Het kabinet heeft inmiddels de overstroming formeel tot Ramp verklaard. Daardoor treedt automatisch de Wet tegemoetkoming schade bij rampen in werking. Toch leidt ook dat voor kerken niet automatisch tot compensatie van geleden schade. Timmers legt uit: “Het moet gaan om ‘redelijkerwijs niet te verzekeren schade’. De gedupeerde zelf is primair verantwoordelijk. Wie zijn weggedreven auto, ondergelopen huis of kerk onvoldoende verzekerd heeft of tijdens de ramp nalatig was, komt niet in aanmerking voor de wettelijke regeling.”

Bij Claeren hebben nog geen kerken uit het Limburgse rampgebied schade gemeld. Omdat deze watersnoodramp duidelijk in verband wordt gebracht met klimaatverandering, verwacht Claeren  wel dat daardoor de schadelast steeds hoger zal worden. Of dat gevolgen zal hebben voor verzekeringen is op dit moment nog niet te zeggen.

Informatie
Claeren, ’s-Hertogenbosch
www.claeren.nl

Beeld: website Bisdom Roermond