Verdere versoepelingen voor kerkdiensten vanaf 6 juni

Interieur van de Bethelkerk in Barneveld voor de verbouwing in 2021 | Copyright Kerkmagazine

Vanaf zondag 6 juni mogen in kerkdiensten maximaal 60 kerkgangers aanwezig zijn, exclusief de medewerkers met een functie tijdens de kerkdienst. Deze nieuwe regel houdt verband met de versoepelingen die de Rijksoverheid per 5 juni doorvoert.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) publiceerde in maart dit jaar een routekaart voor kerken waarop deze nieuwe versoepeling als volgende stap ook staat vermeld.

Vanaf 5 juni 2021 gelden voor kerken de volgende regels:

  • Max. 60 kerkgangers per kerkdienst (excl. medewerkers in functie) voor kerken tot 300 zitplaatsen.
  • Voor kerkgebouwen met meer dan 300 zitplaatsen: max. 15% van het aantal zitplaatsen.
  • Kerkgebouwen met meer dan 1.000 zitplaatsen: max. 250 kerkgangers per dienst.
  • Reservering vooraf blijft verplicht.
  • Triage (gezondheidsvragen) bij entree blijft verplicht.
  • Zitplaatsen op aanwijzing (placering) blijft verplicht.

Voor de samenzang blijft het advies van de routekaart gelden: op ingetogen wijze, zonder extra volume en met beperkte tijdsduur. Het advies is om max. vier voorzangers te hebben.
De Protestantse Kerk in Nederland adviseert haar lidkerken 'twee coupletten te zingen, bij voorkeur aan het einde van de dienst'. Dit met het oog op de mogelijke verspreiding van het coronavirus via aerosolen.

Dagblad Trouw meldt dat de meeste kerken zich houden aan de routekaart met richtlijnen van het CIO. De routekaart is gratis te downloaden, o.a. via de website CoronapreventieKerken.nl.