Verbouw en nieuwbouw voor Nicolaaskerk in Dwingeloo

De Nicolaaskerk in Dwingeloo

De rijksmonumentale Nicolaaskerk in Dwingeloo zal een aantal ingrijpende veranderingen ondergaan. Die plannen waren er al geruime tijd en krijgen nu hun beslag. 

Aan de noordzijde van de kerk komen twee uitbouwen: een grotere voor  allerlei activiteiten van de Hervormde Gemeente en een kleinere voor nieuwe sanitaire voorzieningen. Verder komt er in het koor een nieuw podium en verhuist de preekstoel. Ook de entree wijzigt: bezoekers betreden de kerk voortaan weer via de toren.

De nieuwbouw wordt met een glazen sluis verbonden met de kerk. Daarvoor wordt een nis in het schip doorgebroken. Dat was ooit de ingang voor de vrouwen, die later is dichtgemetseld.

Het bouwjaar van de Nicolaaskerk is 1410; na een grote brand in 1923 waarbij alleen de buitenmuren overeind bleven, is de kerk van 1923-1925 volledig gerestaureerd.
De kosten voor de nieuwe verbouwing worden geraamd op ca. een half miljoen euro, bijeen te brengen door de eigen gemeente, donateurs en via crowdfunding. Architect Gerard Brouwer uit Beetsterzwaag tekende voor de ver- en nieuwbouw.

Bron: Dagblad van het Noorden