Van Hoogevest Architecten

Beschrijving organisatie

Van Hoogevest Architecten is een breed georiënteerd architectenbureau met meerdere disciplines. Een bureau voor Architectuur en Restauratie, een bureau voor Consultancy en een bureau voor architectuurhistorie Kariatiden. Samen vormen deze afdelingen een bron van kennis voor beheersing van het gehele bouwproces. Van onderzoek, ontwerp tot en met toezicht op de bouw en nazorg in de vorm van onderhoudsplanning.

Adres: 
Westsingel 9
3811 BA
Amersfoort

Contact:

Telefoon:
E-mailadres: