Uitbreiding kerkgebouw NGK Nunspeet kan doorgaan

Het kerkgebouw van de Nederlands Gereformeerde kerk in Nunspeet

De geplande uitbreiding van het kerkgebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Nunspeet kan doorgaan. Er was een drietal bezwaarschriften ingediend die betrekking hadden op de hoogte van een muur, geluidsoverlast en waardevermindering van omliggende woningen.

De gemeente Nunspeet oordeelde dat de bezwaarschriften ontvankelijk waren. Na verschillende toetsingen werd echter geconcludeerd dat er geen onevenredig nadelige gevolgen zullen optreden voor de omgeving. Daarop is door de gemeente besloten dat het redelijk is de omgevingsvergunning te verlenen.

Beeld: Google Streetview