Troonrede dit jaar in de Grote Kerk in Den Haag

Het interieur van de Grote Kerk in Den Haag | Foto: Trabantos/Shutterstock

Aan het rijtje met mogelijke neven- of herbestemmingen voor kerkgebouwen, kan vanaf dit jaar een nieuwe functie worden toegevoegd. De Troonrede zal op de derde dinsdag in september worden uitgesproken in de Grote Kerk in Den Haag.

Geruime tijd al werd er gespeculeerd over een mogelijk andere locatie voor de Troonrede. In de Ridderzaal is het niet mogelijk alle leden van de regering, de Staten-Generaal en andere functionarissen te laten plaatsnemen met de vereiste anderhalve meter tussenruimte. De coronamaatregelen zorgen er ook voor dat Kamerleden dit jaar geen gasten mogen meenemen naar de Verenigde Vergadering, zo schrijft Tweede Kamervoorzitter, Khadija Arib in een toelichtende brief aan de Kamer. 

Mochten gewijzigde omstandigheden strenger beleid noodzakelijk maken, dan zal de viering van Prinsjesdag verder worden afgeschaald. Mevrouw Arib spreekt de hoop uit dat het, ondanks de beperkende maatregelen, 'net als andere jaren een mooie, bijzondere en feestelijke dag wordt'.

De Grote of Sint Jacobskerk in Den Haag wordt al sinds 1982 niet meer voor de eredienst gebruikt. Het gebouw is toegankelijk voor bezichtigingen en wordt verder voornamelijk gebruikt voor concerten, beurzen en tentoonstellingen.