Rooms-Katholieke Kerk: geen kerstnachtmis en andere vieringen

Kerstnachtmis in de parochiekerk Sint Catharina in Barneveld vóór de coronacrisis. | Copyright Kerkmagazine

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft besloten dat er geen publieke vieringen zoals de nachtmis zullen plaatsvinden tussen 24 december 17.00 uur en 25 december 07.00 uur.

Met pijn in het hart is dit besluit genomen, zo geven de bisschoppen aan. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De kerkleiding wil in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk op dezelfde plek voorkomen.

Dagmissen en protocol
De dagmissen en andere vieringen op 25 en 26 december kunnen wel doorgaan, zij het met de restrictie dat daarbij maximaal 30 bezoekers aanwezig mogen zijn. Ok blijven de maatregelen gelden zoals het anderhalve meter afstandhouden, en het dragen van een mondkapje dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige Communie.
Tijdens de kerstvieringen is samenzang niet toegestaan en koorzang uitsluitend met maximaal 4 zangers.

Het protocol dat van kracht is n de Rooms-Katholieke kerken is te vinden op de landelijke website.