Restauratie van Hervormde kerk in IJzendoorn afgerond

De buitenmuur van de Hervormde Catharinakerk in IJzendoorn is gerestaureerd.

De Catharinakerk die eigendom is van de Hervormde Gemeente in IJzendoorn, heeft een kostbare restauratie van de buitenmuren achter de rug.

Het middeleeuwse kerkgebouw is prominent aanwezig in het kleine dorpje in de Betuwe. De bouw van de laatgotische kerk begon in 1384. De helft van de 120.000 euro kostende restauratie is betaald uit subsidie van de rijksoverheid. Het resterende bedrag is deels bijeengebracht door de eigen kerkelijke gemeente, deels door de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen.

Foto: website Hervormde Gemeente IJzendoorn

Bron: RD