PKN: reële boekwaarde gebouwen en grondbezit hanteren

Beeld: Copyright Shutterstock.com

Plaatselijke gemeente binnen de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) moeten voortaan de reële waarde van hun kerkgebouwen, grondbezit en andere onroerende goederen opnemen in hun begrotingen en jaarverslagen. Het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB) in de PKN heeft dat besloten.

Vorig jaar nog sneuvelde een vergelijkbaar initiatief bij de Generale Synode, het hoogste orgaan binnen de PKN. Met de nieuwe richtlijn moet de vermogenspositie van kerkelijke gemeenten en diaconieën transparanter worden. Daarmee wil het GCBB bereiken dat binnen gemeenten een discussie kan worden gevoerd hoe het vermogen daadwerkelijk kan worden ingezet.
Binnen de PKN is een groot verschil tussen rijke en arme gemeenten. Met de nieuwe regel moet worden voorkomen dat arme gemeenten kampen met en begrotingstekort terwijl de rijkere vaak beschikken over grote financiële vermogens.

In 2017 bleek uit een onderzoek dat alle Protestantse Gemeenten bij elkaar beschikken over een vermogen van ruim één miljard euro. Grotere transparantie moet ertoe leiden dat geld niet alleen maar wordt opgepot, maar dat wordt gekeken hoe het kan worden ingezet ten dienste van projecten in de directe omgeving van kerken of om andere kerken te helpen.