Op naar 500 Groene Kerken

Zonnepanelen op het dak van een Groene Kerk

Tekst en beeld: Korstiaan van Vliet

Als laatste artikel in onze serie reportages over Groene Kerken is het woord aan Hannah van der Horst, actief bij Tear als campagneleider voor de GroeneKerkenactie.

Samen met Atie van Noort van Kerk in Actie is Van der Horst initiatiefnemer van de Groene Kerkenactie. Zij werkt bij de christelijke hulporganisatie Tear. Op dit moment zijn 230 geloofsgemeenschappen aangesloten bij de Groene Kerkenactie. Zij voldoen aan de criteria die gelden om je als geloofsgemeenschap ‘groene kerk’ te mogen noemen. Van 213 gemeenschappen is de kerkelijke denominatie bekend (zie schema in kader, red.). Van de aangesloten kerken hebben minimaal 48 kerken zonnepanelen geplaatst.

Wat motiveert u om actief te zijn bij het initiatief Groene Kerkenactie? Heeft dat iets te maken met persoonlijke drive?
Van der Horst: “Kerken hebben alles in huis om mensen te motiveren en invloed uit te oefenen op hun omgeving. Als het gaat om duurzaamheid geloof ik dat een duurzame levensstijl nauw verweven is met de uiting van onze geloofsovertuiging. Onze opdracht was en is zorg dragen voor de schepping. De manier waarop nu met de aarde wordt omgegaan, zorgt voor uitputting. Juist voor kerken en gelovigen ligt hier dé kans om te laten zien hoe we rentmeesterschap vormgeven. Liefhebben wat God maakte en hier zorgvuldig mee omgaan. Voor mij is het inspirerend om te zien dat kerken daadwerkelijk verschil maken, soms door één eenvoudige stap.”

Hebt u voorbeelden van zo’n stap?
“Meer dan genoeg! Een kerk in Haarlem startte een moestuin en kan daardoor regelmatig eten uitdelen in de buurt. Een kerk in Utrecht organiseerde een kledingruilparty in de kerk. Twee vliegen in een klap: een geheel nieuwe outfi t en tegelijk verspilling tegengaan. Daar word ik écht enthousiast van.”

Waar liggen ambities komende jaren als het gaat om groei?
“Het potentieel in Nederland is groot. We hebben tussen de 6.000 en 7.000 kerken. Het begint natuurlijk altijd met overtuiging en het hart, ook als het gaat om duurzaamheid. Als de intentie verandert, volgt gedrag als vanzelf. Het doel van de Groene Kerkenactie is op zoveel mogelijk plekken kenbaar te maken wat het belang is van groen kerk zijn. Onze groeiambities? We verwachten een groei van tenminste 100 kerken in 2019. We zien graag dat de beweging op zo kort mogelijke termijn doorstoomt naar 500 kerken.”

Gaat die groei in de diepte of in de breedte?
“Met kerken die zijn aangesloten, zoeken we naar een verdiepingsslag. We willen kerken stimuleren om ecologische gerechtigheid onderdeel te maken van de agenda en het beleid van de kerk. Om daar een handreiking in te doen, vernieuwen we onze ‘toolkit’. Kerken vinden in de gereedschapskist adviezen en stappen voor verdieping, en ook praktische tips. Er zitten zes deelgebieden in de toolkit: beleid en aanpak, bewust inkopen doen, energie en klimaat, geloof en inspiratie, omgaan met geld, schepping en natuur. Bij geloof en inspiratie nemen wij prekenseries op over ‘de zorg voor de schepping’. Een goede theologische onderbouwing beïnvloedt het handelen van de gemeente, zo is onze visie. Dit als het gaat om verdieping. Verbreding zoeken we in het feit dat we veel meer kerken willen betrekken bij de beweging én, heel belangrijk, aangesloten kerken blijvend stimuleren om stappen te zetten!”

Wat kunnen bestaande Groene Kerken verwachten van de initiatiefnemers Tear/Kerk in Actie?
“Wij faciliteren een groot netwerk van Groene Kerken. We zien graag dat aangesloten kerken elkaar aanmoedigen en dat kerken samen ideeën delen. Dit krijgt steeds meer en beter vorm. Door middel van regio-avonden vinden en inspireren kerken elkaar. Onze rol is vooral de duurzaamheidsgedachte bij kerken wakker te maken en dit te faciliteren. Wij zijn geen kenniscentrum, maar hebben wel een groot netwerk van organisaties en bedrijven om ons heen waar we actief naar doorverwijzen. Er zit binnen kerken ongelooflijk veel expertise, ook op duurzaamheidsvlak. Juist als kerken elkaar ontmoeten in de regio, gaat die kennis ook gemakkelijk over en weer. Natuurlijk blijven we de jaarlijkse Groene Kerkendag organiseren. Dit jaar samen met Groengelovig, op 5 oktober.”

Kan het Groene Kerken-initiatief goedkope of renteloze leningen geven aan plaatselijke kerken die willen investeren? Misschien in samenwerking met een groene bank?
Lachend: “Je brengt me op een idee! Een groene bank zullen we zelf niet worden. Wel zijn we op dit moment aan het onderzoeken welke mogelijkheden er liggen om te werken met fondsen, om het voor kerken aantrekkelijker en toegankelijker te maken om verbouwingen te realiseren. Het is natuurlijk prachtig om ook hierin een rol van betekenis te spelen!”