Nu onbeperkt aantal kijkers bij beelduitzendingen Kerkomroep.nl

Live kerkdienst via Kerkomroep.nl

Na uitgebreid testen en succesvolle beelduitzendingen begin juli kunnen alle bij sIKN aangesloten kerken met een onbeperkt aantal kijkers de beelduitzendingen volgen via Kerkomroep.nl. Het aantal geluidverbindingen was al onbeperkt, maar de explosie aan extra kijkers door de coronamaatregelen vroeg om een limitering van het aantal kijkers. Kerkomroep.nl heeft haar eigen datacentrum recent gekoppeld aan het cloudplatform voor mediadistributie van KPN. Daarom kunnen er nu zelfs meer dan 1000 kijkers per kerk tegelijkertijd een live uitzending volgen.

Kerkomroep.nl is een product van de sIKN, vanouds een stichting zonder winstoogmerk. Dit is altijd in het dna van de organisatie gebleven, ook toen Kerkomroep.nl verzelfstandigd is. “Om de groep analoge luisteraars te kunnen blijven bedienen, hebben we onze techniek doelbewust geschikt gehouden voor deze groep en niet rigoureus vervangen de afgelopen jaren. Door die keuze waren we bij de corona-uitbraak niet direct in staat op te schalen in aantal beeldverbindingen. Geluidverbindingen waren er overigens wel onbeperkt, niemand heeft de diensten van zijn of haar gemeente hoeven te missen”, vertelt Daan van Heteren van Kerkomroep.nl.

Door de koppeling van het datacentrum van Kerkomroep.nl aan het cloudplatform van KPN ontstaat een hybride cloudoplossing die de voordelen van beide cloudsystemen combineert. Het eigen datacentrum zorgt ervoor dat Kerkomroep.nl alle informatie zelf kan beheren en beveiligen. Door de koppeling aan het cloudplatform van KPN maakt men echter wel gebruik van de vrijwel onbegrende opschaalbaarheid. Daan van Heteren: “We hebben bewust gekozen voor KPN als partner. Dat is een Nederlands bedrijf met Nederlandse datacenters. KPN valt bovendien onder Nederlandse wetgeving. We gaan uiterst voorzichtig om met de data van aangesloten kerken en willen niet dat die in welk buitenland dan ook staan.”

Informatie: www.sikn.nl