Nieuwbouw van de Emmaüskerk Barneveld kan beginnen

Tekening van de nieuwbouw van de Emmauskerk in Barneveld.
Tekening van de nieuwbouw van de Emmauskerk in Barneveld.
De entree van de Bethelkerk tot 2020. Foto: copyright Helderblauw.
De sloop van de zijbeuk van de Bethelkerk in Barneveld.

Na een vertraging van meer dan een jaar kan de nieuwbouw van de Emmaüskerk in Barneveld van start gaan. Alle bezwaarprocedures zijn afgehandeld waarop de gemeente Barneveld de bouwvergunning kon verstrekken.

De vertraging ontstond doordat het aanvankelijke bouwplan ingrijpend werd gewijzigd om begrotingstechnische redenen. Voor het nieuwe ontwerp moest opnieuw een bouwvergunning worden aangevraagd. Een omwonende tekende vervolgens bezwaar aan waardoor de procedure flinke vertraging opliep.
Het afgelopen jaar is al wel het interieur van het bestaande deel van het gebouw onder handen genomen. De nieuwbouw omvat een ontmoetingsruimte, een tweede kerkzaal en een stilteruimte. In november wordt begonnen met de sloop van de oude pastorie en de zijbeuk waarin ook het jeugdgebouw was gevestigd.

De Emmaüskerk (voorheen Bethelkerk) is eigendom van de Protestantse Gemeente in Barneveld. De gemeente gebruikt momenteel het tweede kerkgebouw voor kerkdiensten en vergaderingen. Deze Immanuelkerk zal na de voltooing van de Emmaüskerk worden overgedragen aan de plaatselijke Marokkaanse Vereniging.