Negen ontwerpteams aan de slag met verduurzaming iconische kerken

De Domkerk in Utrecht heeft zowel een museale als kerkelijke functie. | Foto: Kerkmagazine

Uit de 37 teams die hebben gereageerd op de Open Oproep voor het verduurzamen van grote stadskerken heeft de jury negen teams van professionals op het gebied van ontwerp, duurzaamheid en erfgoed geselecteerd. Zij zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de prijsvraag 'Sublieme Schoonheid | Sublieme duurzaamheid', die door de Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met negen grote stadskerken is uitgeschreven. Aan de teams is gevraagd om een visie op de opgave te maken, waartoe drie urgente thema’s zijn aangereikt. Deze thema’s hebben betrekking op de binnenruimte, op energiekoppelingen en op verbinding met de omgeving. In juni zal de jury per thema één team selecteren om de visie uit te werken tot een ontwerp.

Poëzie, techniek en schoonheid
Grote stadskerken staan voor dezelfde opdracht als de hele maatschappij: verduurzaming. De prijsvraag is gericht op negen opvallende, gezichtsbepalende en monumentale kerken. De meeste daarvan kunnen niet altijd uit de voeten met reguliere duurzaamheidstoepassingen. De kerkgebouwen vragen om innovatieve energieoplossingen mét ontwerpkwaliteit: om een vernieuwende combinatie van poëzie, techniek en schoonheid. Daarom hebben de Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een oproep gedaan om voorstellen voor inspirerende, innovatieve en passende ontwerpvoorstellen die bijdragen aan een substantiële verduurzaming van grote stadskerken.

Toepasbaar voor andere kerkgebouwen
De thematiek wordt door elk van de teams uitgewerkt voor drie kerken. Daarbij sluiten de voorstellen ook aan bij de wensen van de kerkeigenaren, het gebruik, de monumentale waarden en de kwaliteit van dit uitzonderlijke type gebouwen. Er wordt niet gevraagd om maatwerkoplossingen die slechts toepasbaar zijn voor één specifiek kerkgebouw, maar juist om bijzondere oplossingen die kunnen worden vertaald naar een aanpak en/of productontwikkeling die bruikbaar is voor andere monumentale (kerk)gebouwen.

Negen teams, drie ontwerpthema’s, negen kerken
De jury selecteerde negen teams voor de visiefase van de prijsvraag. Verschillende partners van Kerkmagazine en Kerkenbeurs maken deel uit van hetzelfde team: Van Hoogevest, NIAG en Physibuild zullen binnen het thema 'Klimaat, gebruik en comfort' hun visie ontwikkelen voor de Grote Kerk in Zwolle, de Pieterskerk in Leiden en de Stevenskerk in Nijmegen.

Kijk voor een overzicht van alle teams en thema's op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.