Muziek, orgel, piano

Dienstverlening aan auteurs en gebruikers Einde aan de rompslomp Er zijn tal van (aanbiddings-)liederen, geschreven door begaafde auteurs. CCLI zorgt ervoor, dat kerken, scholen en andere organisaties deze liederen legaal kunnen reproduceren. CCLI verstrekt daartoe licenties voor een jaar of voor een evenement. Daarmee doen we recht aan de auteurs. Gebruikers nemen we de rompslomp uit handen die het vergoeden van de reproductierechten per auteur en per lied met zich meebrengt. Missie van CCLI Wij willen in ons werk de geest van lofprijzing en aanbidding stimuleren in kerken, scholen en andere organisaties. Door licenties te verstrekken, willen wij het liedgebruik legaal, gemakkelijk en betaalbaar maken. Visie van CCLI Een sterk communicatienetwerk tussen enerzijds auteurs en anderzijds gebruikers van christelijke liederen komt de kerk ten goede. CCLI onderhoudt dat netwerk en zorgt voor een legaal gebruik van door anderen gemaakt materiaal.