Meeste kerken geven gehoor aan oproep minister Grapperhaus

De meeste kerken blijven leeg tijdens de lockdown. | Copyright Kerkmagazine

Verreweg de meeste kerken in het land geven gehoor aan de oproep van minister Grapperhaus om tijdens de huidige lockdown alleen kerkdiensten te organiseren via kerktelevisie, -radio of internet. Een belangrijke notie nu deze weken vooral veel aandacht uitgaat naar het zeer kleine percentage dat de oproep (gedeeltelijk) naast zich neerlegt.

In navolging van de het advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), riepen de meeste kerkgenootschappen al op om uitsluitend digitale kerkdiensten te houden. De optie voor fysieke samenkomsten houden zij open, maar met maximaal 30 bezoekers en de gebruikelijke coronamaatregelen.

De leiding van de grootste kerkgenootschappen, de Protestantse Kerken in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerken, riepen hun plaatselijke gemeentes en parochies al direct op het dringende advies van de minister op te volgen. De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Christelijke Gereformeerde- en Nederlands Gereformeerde Kerken volgden het advies ook onverkort, net als de meeste andere kerken.

In veel landelijke media ontstaat het beeld dat 'nogal wat' kerken de adviezen negeren. In de praktijk gaat het echter om uitzonderingen, meestal in kerken binnen de reformatorische gezindte. Aan het Nederlands Dagblad  meldt de scriba van de Hersteld Hervormde Kerk het een spanningsveld: 'de oproep van God om de samenkomsten niet na te laten en de oproep om de overheid te gehoorzamen'. Plaatselijke kerken krijgen het advies maximaal dertig bezoekers toe te laten, maar het liefst alleen een digitale kerkdienst.

In de Gereformeerde Gemeenten worden de kerkdiensten niet ontraden. De coronamaatregelen worden strikt nageleefd, maar er zullen gewoon bijeenkomsten plaatsvinden. 'Het niet nalaten van samenkomsten weegt zwaarder dan de oproep van de minister.'

Op de website van Omroep Gelderland is te lezen dat ook de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Opheusden een kerkdienst belegt met max. 350 bezoekers. Normaal is er plaats voor ruim 3000 mensen.