Maandelijkse webinars over duurzaamheid in de kerk

GroeneKerken.nl is de website over duurzaamheid voor kerken.

Vanaf deze maand organiseert GroeneKerken.nl elke maand een webinar over duurzaamheid in de kerk. De serie webinars is bedoeld om kerken te informeren en te inspireren over welke duurzame stappen kerken kunnen zetten. 

Het eerste webinar vindt plaats op 14 januari 2021 en zal gaan over 'Mijn eigen leven of mijn kerk vergroenen: hoe houd ik dat vol?' Vervolgens zal tot en met april elke maand een ander thema worden belicht. In februari wordt de beleidsmatige kant belicht: 'Verduurzamen: hoe krijg ik mijn kerk mee?'  Een maand later volgt de concrete aanpak als het gaat over het kerkgebouw daadwerkelijk verduurzamen.
Het laatste webinar staat gepland voor 15 april waarin Alfred Slomp spreekt over bewust inkopen als kerk. 

Aan de webinars wordt medewerking verleend door mensen die ervaring hebben met het onderwerp in relatie tot kerken. 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website van GroeneKerken.nl.