Kerkmagazine

Kerkmagazine is het facilitaire vakbad voor beheerders en bestuurders van kerken. Het magazine verschijnt viermaal per jaar en wordt verzonden naar alle kerken in Nederland.