Kerkenbeurs Nederland 2019: kerken in de toekomst

Workshops tijdens de Kerkenbeurs
Informatie verzamelen en ervaringen uitwisselen

De Kerkenbeurs Nederland 2019 staat in het teken van 'Duurzaam en Toekomstgericht '. Kerken kijken naar de toekomst. Steeds meer worden kerkgebouwen flink onder handen genomen om ze klaar te maken voor de toekomst. Dat houdt in dat multifunctioneel gebruik vaak belangrijk is, maar ook efficiënt onderhoud en duurzaamheid krijgen steeds meer nadruk.

Niemand in Nederland, ook kerken niet, ontkomt aan het nemen van maatregelen om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Kostenbesparing staat daarbij niet perse centraal. Een lagere energierekening is natuurlijk mooi, maar het mes snijdt aan twee kanten als ook het milieu daarmee gediend is.

Verder is er op de Kerkenbeurs weer veel aandacht voor efficiënt onderhoud en duurzame oplossingen. De kerk moet worden doorgegeven aan de volgende generatie, waarbij de kans groot is dat zij het met minder geld en mensen zullen moeten doen. Daarop wordt door kerken volop geanticipeerd. Verder worden steeds meer kerken multifunctioneel gebruikt, bijvoorbeeld door verhuur van zalen aan bedrijven, organisaties, koren of aan particulieren ten behoeve van een feest.

Kortom, er gebeurt heel erg veel op het gebied van kerkelijk beheer. En dat vind je terug op de Kerkenbeurs! 

Kerkenbeurs Nederland
22-23 maart 2019
Jaarbeurs Utrecht

Gratis entree bij registratie via de website www.kerkenbeurs.nl met code KB2019KMW.