Kerken zijn tevreden over kerkenverzekeraar Donatus

In mei dit jaar voerde kerkenverzekeraar Donatus een tevredenheidonderzoek uit onder haar 7.000 leden. De thermometer in het badwater, noemt Donatus de peiling. Het resultaat stemt tevreden.

Het was de tweede keer, na een onderzoek in 2015. Het onderzoek werd uitgevoerd door Feeddex. 38% van de aangeschreven leden reageerde. De tevredenheid wordt uitgedrukt in een Net Promoter Score (NPS), het verschil tussen het percentage klanten dat Donatus actief aanbeveelt (met een 9 of een 10) minus het percentage klanten dat Donatus niet aanbeveelt (een 6 of lager). Het aantal klanten dat Donatus actief promoot nam toe van 42 in 2015 naar 47 in 2020. 52% van de respondenten geeft de verzekeraar een 9 of een 10. Het percentage leden dat een zes of lager gaf bleef op 5%. Een NPS van 47 is bijzonder hoog, het gemiddelde bedraagt in Nederland 12.
Leden waren vooral tevreden over het systeem van premierestitutie, de snelheid waarmee schades worden uitbetaald en de kwaliteit van de dienstverleningen. Daarop scoort Donatus 8.1. Daar ga je zeker mee over.
Kan het nog beter? Ja zeker. De scores vallen lager dan gemiddeld uit op de contactfrequentie (pro-actief en reactiesnelheid), duidelijkheid rondom de polisvoorwaarden en de premie in relatie tot gedekte risico’s. Behoorlijk essentiële zaken voor de klanten. Gemiddeld scoren ze nog steeds een 7,8 of hoger. Het zijn wel verbeterpunten die Donatus op de agenda zet en waar we meer van horen als opnieuw de thermometer in het badwater wordt gestoken.

Bron: www.donatus.nl