Kerken weer open, ventilatie up-to-date

Auerhaan zorgt voor een gezond binnenklimaat in kerken.

Veel kerkgebouwen zijn voorzien van zeer beperkte ventilatiesystemen. Voor de nodige ventilatie worden vaak ramen of deuren opengezet.
Dit kan een oplossing zijn, maar in veel gevallen is het geen wenselijke situatie. Bovendien brengt natuurlijke ventilatie problemen als tocht, lawaai en een hoog energieverbruik met zich mee. Geen gebouw of situatie is gelijk, elk gebouw vraagt om een unieke oplossing.

Auerhaan Klimaattechniek ontwikkelde hiervoor een breed scala aan mogelijkheden, zoals decentrale en centrale systemen en luchtbehandelingsunits voor binnen- of juist buitenopstelling. Om tot de beste oplossing te komen, wordt gekeken naar persoonlijke wensen en praktische aspecten. Ook wordt rekening gehouden met comfort, energiebesparing, duurzaamheid, wetgeving, investering en geluid. Ervaring leert dat de Swegon GOLD RX/HC luchtbehandelingsunit vaak een goede oplossing is voor kerkgebouwen.

Deze gasloze unit regelt zowel ventilatie alsook verwarming en koeling. Alle componenten zijn gecombineerd in een toestel en daarom perfect op elkaar afgestemd. Het resultaat is een energiezuinige en duurzame manier van ventileren. De unit is voorzien van warmteterugwinning en voldoet uiteraard aan de meest recente wettelijke energierichtlijnen.

De GOLD RX/HC is gebruiksvriendelijk en ook snel en gemakkelijk te installeren. Dit bespaart veel tijd en dus kosten en eventuele overlast wordt tot een minimum beperkt. Wilt u ook het binnenklimaat in uw kerkgebouw verbeteren? Auerhaan Klimaattechniek adviseert u vrijblijvend over de mogelijkheden en kosten.

Informatie:
www.auerhaan-klimaattechniek.nl