Kerken en AVG: weinig aandacht, toch zeer belangrijk

Overzichtsscherm van EasyPrivacy

Ook kerken en kerkelijke organisaties hebben te maken met de verplichtingen zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG.

Kerken verwerken diverse persoonsgegevens. Zij houden een ledenadministratie bij, met gegevens over doop, huwelijk, belijdenis. Het kerkblad publiceert foto’s, de kerkdienst wordt online uitgezonden en niet iedereen is ervan gecharmeerd zichzelf terug te zien op een scherm. Op allerlei manieren is de AVG ook van toepassing op kerkelijke organisaties. EasyPrivacy® kent de privacyvraagstukken die spelen bij kerken. Het bedrijf heeft speciaal voor kerken ‘EasyPrivacy® voor kerken’ ontworpen gemaakt.
Dit betekent dat de AVG bibliotheek alle documenten bevat die een kerkelijke organisatie nodig heeft, waaronder de specifieke documentatie uit Protestantse en Katholieke hoek.
De AVG is vertaald naar concrete acties die binnen de kerkelijke organisatie moeten worden uitgevoerd. De tool zorgt ervoor dat het gemakkelijk is de acties naar betrokken personen uit te zetten. Het dashboard geeft een overzicht hoe het met de privacyverplichtingen binnen de kerkelijke organisatie is gesteld.

Op de site www.privacyteam.nl legt adviseur Sander van de Molen in een video uit wat de AVG betekent voor kerkelijke organisaties.