Kerkdienst uitzenden: Geef privacy niet op onder corona druk

Kerkdienst uitzenden: Geef privacy niet op onder corona druk

Nu het coronavirus grote gedeelten van het maatschappelijk verkeer in Nederland platlegt, is iedereen bezig om zo goed als mogelijk toch invulling te geven aan zijn eigen doelstellingen. Zo zijn veel organisaties versneld over gegaan op het verzorgen van online bijeenkomsten. PrivacyTeam is gespecialiseerd in toepassen van de AVG in kerken. Zij geven adviezen en organiseren online bijeenkomsten.

Ondanks dat onze premier aangeeft dat het niet nodig (en grondwettelijk niet mogelijk) is om religieuze bijeenkomsten te verbieden, zie je dat ook veel kerkelijke organisaties bezig zijn met het verzorgen van online diensten.
Het is mooi om te zien hoe flexibel en creatief we allemaal worden als het nodig is. Daarin schuilt echter ook een risico.

De meeste kerken vinden het lastig om invulling te geven aan de privacy inrichting van de eigen gemeente conform de AVG wet- en regelgeving. Sommige organisaties menen dat privacy kan wijken door de huidige corona omstandigheden. De privacy specialisten van PrivacyTeam denken dat dit niet terecht is en dat dit ook niet voor een kerkelijke organisatie op gaat.

Wees je bewust van het feit dat ook tijdelijk onvoldoende aandacht hebben voor privacy, consequenties voor de leden kunnen hebben. Twee belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Zorg dat je diensten niet uitzendt op het publieke web, maar altijd verscholen achter een login voor je eigen kerk.
  • Gebruik alleen videostreamingsmogelijkheden die voldoende veilig zijn (gratis bestaat feitelijk niet). Eventueel kunnen wij daar nog verder in adviseren.

 

Mocht er behoefte zijn aan het organiseren van een klankbord waarin kerken met elkaar ervaringen willen uitwisselen, dan stelt PrivacyTeam graag haar (veilige) online vergaderfaciliteiten beschikbaar.

Er zijn online bijeenkomsten (bij voldoende belangstelling) op:

  • Donderdag 16 april 20.00 – 20.45 uur
  • Vrijdag 17 april 15.00 – 15.45 uur
  • Dinsdag 21 april 18.00 – 18.45 uur

 

U kunt hier aangeven of u belangstelling heeft en welk tijdstip u het beste uitkomt. De medewerkers van PrivacyTeam zullen vervolgens de uitnodigingen voor de online bijeenkomsten versturen waarmee u gemakkelijk in kunt bellen.