Katholiek Nijverdal gaat gebruik van kerkgebouw delen

De Antonius van Paduakerk in Nijverdal

Om de kerk voor eigen gebruik te kunnen behouden gaat de parochie Sint Antonius van Padua in Nijverdal het kerkgebouw delen met andere gebruikers. Geen volledige herbestemming, maar een nevenbestemming waarbij de parochie zelf eigenaar blijft.

Dagblad Tubantia meldt dat de locatieraad van de parochie in gesprek is met twee Protestantse Gemeenten. De voorzitter kon daarover nog geen details onthullen.
Verder blijkt uit het artikel dat de plaatselijke Historische Kring wel oren heeft naarhet huren van ruimte in de pastorie naast de kerk. De parochie heeft verder nog enkele koren op het oog die geïnteresseerd zijn de kerk te gebruiken voor hun repetities.

Voor kerken zijn dergelijke samenwerkingen een uitstekende oplossing om de begroting sluitend te krijgen. Het kerkgebouw blijft behouden voor de eigen geloofsgemeenschap, maar voorziet eveneens in behoeften van andere gebruikers in de directe omgeving.

Lees het volledige artikel op de website van Tubantia.