Jubileumjaar Witte Kerkje Odijk afgesloten met boek

Het 200 jaar oude Witte Kerkje in Odijk | Beeld: website PG Odijk
Jubileumboek Witte Kerkje Odijk | Beeld: website PG Odijk

Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Witte Kerkje in Odijk is een boek verschenen dat met anekdotes en hisotorische feiten een beeld geeft van de geschiedenis van het kerkje.

De oorspronkelijke kerk dateert uit 1547, toen gebouwd als veel grotere middeleeuwse kruiskerk. Na een instorting in 1816 bleef alleen het koor overeind staan. Het dak werd vernieuwd en er werd een klokkentorentje tegen de nieuwe voorgevel geplaatst. In 1820 werd het kerkje weer in gebruik genomen. Inmiddels is het gebouw een Rijksmonument.

Sindsdien is er veel gebouwd en gerestaureerd in en aan de kerk. De consistorie werd aangebouwd in 1857, dat gaf predikanten van buten Odijk enige privacy met het omkleden in toga. Het interieur is in 1963 flink onder handen genomen. Daarbij werden de kerkbanken, ook de herenbanken, vervangen door stoelen.
In 1974 is door de firma K.B. Blank uit Herwijnen een nieuw orgel geplaatst. 

Het nu verschenen boek zou eigenlijk feestelijk worden gepresenteerd op 21 december. Dat is door de coronamaatregelen niet mogelijk. Informatie over het boek is te lezen op de website van de kerk.