Financieel, Verzekeringen

Donatus is al sinds 1852 gespecialiseerd in het verzekeren van kerkgebouwen en het verzorgen van verzekeringen voor kerkbesturen. Inmiddels zijn de meeste Nederlandse kerken, zowel katholieke als niet-katholieke, al jaren lang bij ons verzekerd. Gratis taxatie en betaalbare premies Elk kerkgebouw dat bij Donatus is verzekerd, wordt gratis getaxeerd door onze eigen buitendienst. Dit geldt ook voor andere gebouwen die eigendom zijn van uw kerkelijke gemeente, evenals de orgels en de inventarissen. Onze bouwkundigen en technici zijn zeer ervaren en velen zijn bovendien registerexpert. Deze werkwijze voorkomt discussie bij schade, omdat Donatus dan geen beroep doet op onderverzekering. Als onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk bieden wij betaalbare premies. Als wij een verzekeringsjaar positief kunnen afsluiten, ontvangen onze verzekerden een gedeelte van de betaalde premie van de opstal- en inboedelverzekeringen terug. Wij zijn een onderlinge verzekeraar met uitgesloten aansprakelijkheid, wat inhoudt dat de leden (de verzekerden) niet het risico lopen van een naheffing als onze bedrijfsresultaten onverhoopt negatief zouden zijn.

Het is bekend dat de vaste financiële bijdrage van kerkleden aftrekbaar is van hun inkomstenbelasting. Velen maken van deze legale mogelijkheid dan ook al gebruik. Echter, bij het geld dat via collecten voor verschillende doeleinden gegeven wordt, is dat niet mogelijk, omdat dan een betalingsbewijs ontbreekt. Als zo’n bewijs op een of andere manier wel te leveren is, heeft dat zelfs meerdere voordelen, zowel voor de kerkleden als voor de kerk. Om van de collectegelden fiscale aftrekposten te maken zijn verschillende systemen beproefd. De collectebon blijkt echter op termijn de voordeligste en meest praktische oplossing. Wij vervaardigen kaarten, bestaande uit 20 geperforeerde bonnen met aan de bovenzijde een talon, welke ingevuld als betalingsbewijs voor de fiscus kan dienen. Alle kaarten worden genummerd volgens uw opgave.