Europese prijs voor restauratie van Sint Bavo basiliek

De restauratie van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem is bekroond met de Europa Nostra Award. Deze door de EU ingestelde prijs wordt jaarlijks toegekend aan projecten die gericht zijn op het behoud van cultureel erfgoed in Europa. De restauratie begon in 2001 en stond onder leiding van Van Hoogevest Architecten.

Door de jury wordt met name de werkwijze van het restauratieteam in Haarlem geroemd en waardering uitgesproken voor de nieuwe kunstuitingen die zijn toegevoegd tijdens de restauratie. De jury van de Europa Nostra Awards vindt het prijzenswaardig dat het restauratieteam zich realiseerde ‘dat alleen op basis van onderzoek een juiste interpretatie kan worden verkregen van verborgen elementen van de decoratie, welke in hoge mate symbolisch bepaald waren’. Zeer veel waardering heeft de jury voor het toevoegen van nieuwe kunstuitingen aan de KoepelKathedraal van de hand van onder anderen Jan Dibbets, Gijs Frieling en Marc Mulders.

De restauratie van de KoepelKathedraal (het op één na grootste kerkgebouw van Nederland) begon in 2001 onder leiding van Van Hoogevest Architecten en is in fasen uitgevoerd. De financiering kwam voor rekening van het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem. Ook het bisdom Haarlem, de parochie, diverse fondsen en veel particulieren leverden een financiële bijdrage. Glasatelier Hagemeier was verantwoordelijk voor de restauratie van de glas-in-lood ramen.

Tot en met 31 juli 2019 is het mogelijk om een bijzondere rondgang te maken door de kerk en via een tijdelijke loopbrug op 60 meter hoogte tussen de twee torens van de kerk, te genieten van het uitzicht over de stad. Dit evenement is georganiseerd onder de naam Klim naar het licht. Vanaf vrijdag 24 mei is in de kerk een tentoonstelling over de restauratie te zien. Bezoekersinformatie vindt u op de website van de kerk, www.rkbavo.nl.

Links:

Website van de Sint Bavo 
Uitgebreid Volkskrant-artikel over de restauratie 
Van Hoogevest Architecten 
Glasatelier Hagemeier
GeluidBuro

Foto interieur: © Jaap Lotstra en Van Hoogevest Architecten