Dossier Kerkenonderzoek in dagblad Trouw

Vele kerkgebouwen verliezen hun oorspronkelijke bestemming maar blijven bewaard met andere functies.

In Trouw is inmiddels een aantal artikelen verschenen in het kader van een groot onderzoek naar kerkgebouwen en herbestemming. Op de website van Trouw is een speciaal dossier gecreëerd waarin de artikelen zijn te lezen.

In de artikelen komen vele betrokkenen aan het woord. Niet alleen nieuwe eigenaren of projectontwikkelaars, maar ook kerkelijk bestuurders en adviseurs die kerken begeleiden in het traject van herbestemmen. Zo wordt bijvoorbeeld de directeur van Kerkelijk Waardebeheer, Petra Stassen, verschillende malen geïnterviewd. Stassen is tevens vaste columnist bij Kerkmagazine.

U kunt de artikelen over dit onderwerp lezen op de website van Trouw.