Dossier Energiebeheer, Klimaattechniek & Ventilatie

Kerkmagazine juni 2021 staat in het teken van Energiebeheer, Klimaattechniek & Ventilatie. Die onderwerpen waren al zeer actueel, de coronacrisis heeft dat nog verder versterkt. Het is duidelijk dat goede ventilatie van het grootste belang is bij het voorkomen van verspreiding van het coronavirus.

Energiebeheer gaat al veel beter
Kerken liepen in het verleden niet voorop bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Begrijpelijk, het gaat om grote gebouwen dus maatregelen vergen een flinke investering. Toch kantelt het: steeds meer kerken verbeteren hun isolatie, klimaattechniek en energiebeheer. Niet alleen omdat het geld bespaart, ook omdat het klimaat redden nu eenmaal ook geld zal gaan kosten.

Dossiers gewaardeerd
Van onze lezers én adverteerders horen wij dat de Dossiers over bepaalde thema's in Kerkmagazine zeer worden gewaardeerd. Kerkelijk beheerders lezen en bewaren die edities goed.

In het kort

  • Korte artikelen over ervaringen van kerken, gebruikers en leveranciers.
  • Artikel over een concreet project in een kerk.
  • Artikel met begrippenlijst en toelichting over energiebeheer & besparing
  • Artikel over soorten ventilatie met concrete tips.
  • Artikel met aandachtspunten en tips.
  • Tips, adviezen en voorschriften m.b.t. coronapreventie.
  • Nieuws van leveranciers

 

Bent u leverancier en wilt u meer weten over de mogelijkheden te adverteren in dit Dossier? Neem dan contact op met:

ER-Communicatie - Ed Rothuis
0314 334 960 / 06 2702 8877
info@er-communicatie.nl