Donatus geeft leden 40% premierestitutie

De Clemenskerk op Ameland die in 2016 werd herbouwd na een brand.

Kerk- en monumentenverzekeraar Donatus uit Rosmalen geeft aan de leden 40% van de in 2019 betaalde premie terug. De ledenraad van de onderlinge verzekeraar is akkoord gegaan met een voorstel daartoe.

Donatus zag de de premie-inkomsten in 2019 met ruim 7% stijgen. Door gunstige beleggingsresultaten en iets lager schadeuitkeringen was de winst 2,5 keer zo hoog als in 2018. Het past bij een bedrijf zonder winstoogmerk om de leden een aanzienlijk deel van de premie terug te betalen. De directie licht in het jaarverslag de resultaten toe: “In 2019 zijn 51 nieuwe kerken in verzekering genomen, afkomstig uit verschillende denominaties. Van de 57 verkochte kerkgebouwen is ruim de helft door de nieuwe eigenaren ook weer bij Donatus in verzekering gegeven. In totaal zijn meer dan 4600 kerkgebouwen bij Donatus verzekerd.”

In 2019 trok met name de brand in de Rooms Katholieke kerk in Hoogmade veel aandacht van de landelijke media. In de zomer brandde eveneens een Rooms Katholiek kerkgebouw in Hengelo (Ov) af. Beide gebouwen waren verzekerd bij Donatus. De schade door in totaal 51 branden bedroeg in totaal bijna € 13 miljoen. Daar tegenover staat dat het aantal stormschaden met een derde daalde naar ongeveer 2.000.

Informatie: www.donatus.nl