Corona, ventilatie en zingen: online tool voor kerken

Rekentool voor meezingen in de kerk.

Zingen in de kerk mag weer, maar voldoen de omstandigheden in uw kerk aan de voorwaarden? En ookal mag het, is het eigenlijk wel verstandig om te doen?

Kerken die willen weten of er in hun gebouw weer mag worden gezongen, kunnen gebruik maken van een nieuw online berekeningsmodel. Na het invoeren van een aantal gegevens ziet u onmiddelijk of het sein op rood of op groen staat, letterlijk. Het invullen van de gewenste gegevens vraagt enige voorbereiding. Zo moet u weten wat de capaciteit is van de mechanische ventilatie en het aantal kubieke meters van de kerkzaal. Maar ook hoelang de kerkdienst duurt en hoeveel minuten er wordt gezongen.

Los van de uitkomst moet u zich afvragen of samenzang al wel verstandig is? Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) wijst in een reactie in Trouw  erop dat er risico's blijven kleven aan meezingen. Dat er in kerken weer mag worden gezongen is een uitzondering op het verbod om te zingen of te schreeuwen in de publieke ruimte. Het CIO blijft dan ook de voorzichtige lijn volgen.