Beleidsnotitie PKN positief over toekomst kerkgebouwen

De PKN telt ruim 1200 kerken met een monumentale status. Hier de Oude Kerk in Barneveld. | Beeld: copyright Kerkmagazine

De Protestantse Kerken in Nederland (PKN) geeft een hernieuwde visie op kerkgebouwen en hoe deze te gebruiken zijn in de toekomst. Daarbij wordt benadrukt dat kerkgebouwen juist positieve kansen bieden bij vernieuwing, hergebruik of gedeeld gebruik.

De notitie heeft als titel 'Speelruimte gezocht' en als ondertitel 'Protestantse visie op kerkgebouwen'. Bespreking ervan door de Generale Synode van de PKN staat gepland op 11 september aanstaande. In de visie geeft de PKN handvatten en denkrichtingen voor lokale kerken met gebouwen die te groot of te duur worden. De focus moet volgens het document worden verlegd van afstoten naar zinvol (her)gebruik.

Daarbij wordt ook gewezen op het proces van Kerkenvisie binnen het dossier Toekomst Religieus Erfgoed van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Processen rond Kerkenvisie lopen inmiddels in 140 van de 350 Nederlandse gemeenten.

Het standpunt van de PKN van 'de kerk in gebruik als kerkgebouw' wordt gedeeld door de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, mevrouw Susan Lammers. In een interview dat Kerkmagazine in april 2021 met haar had gaf zij aan 'kerk als kerk, de beste oplossing' te vinden.

De PKN roept kerken op hun kerkgebouw in de eerste plaats te zien als een 'kans'. Het gebouw biedt door ligging, ruimte, architectuur mogelijkheden voor nevengebruik en extra bestemmingen. Het is van belang de unieke eigenschappen van het gebouw te benoemen en te benutten.

De notitie 'Speelruimte gezocht' is te lezen en downloaden op de website van de PKN.