Architecten

KAAder kerkadvies maakt voor u inzichtelijk welke mogelijkheden uw kerkgebouw biedt en adviseert bij allerhande (vastgoed-) vraagstukken. Doordat wij de kerkelijke wereld van binnenuit kennen weten wij niet alleen wat er leeft rondom kerkelijk vastgoed, maar ook wat er op bestuurlijk of kerkelijk vlak meespeelt.Wij kunnen daardoor het juiste licht op uw vastgoedvragen werpen.

Wij kunnen u van dienst zijn in allerlei fasen: van de nieuwbouwfase tot en met de fase waarin er sprake is van het afstoten van kerkgebouwen. Maar ook alles wat daar tussenin zit.

Om het kerkgebouw in de toekomst als kerk te kunnen blijven gebruiken is het veelal noodzakelijk om het gebouw breder te gebruiken en te exploiteren. Wij kunnen op zoek gaan naar de mogelijkheden die het kerkgebouw biedt, maar ook naar de kansen die er in de markt liggen en welke effecten dat heeft op de exploitatie.
Omdat het gebouw ook een relatie heeft met de vorm van gemeentezijn kunnen wij u hierin ook adviseren. Wij stellen daarbij het belang van de opdrachtgever centraal.

Onze expertise op ruimtelijk gebied, gecombineerd met onze kennis van kerkbesturen van binnenuit blijkt uiterst effectief. Neem voor een geheel vrijblijvend gesprek over eventuele mogelijkheden om u ter zijde te staan gerust contact met ons op.

Ons doel: Het realiseren van uitnodigende, sfeervolle, multifunctionele en duurzame kerkgebouwen: een thuis voor de christenen in de 21e eeuw en een gebouwd teken van Gods genade door Jezus Christus.

Lakerveld is een ingenieurs- en architectuurbureau voor herbestemming, restauratie, renovatie en nieuwbouw van kerken.

Modern of historisch, Katholiek of Protestants. Evenals de ruimte is geen enkele gemeenschap hetzelfde. Vanaf het eerste contact kijken we naar sfeer en geloofsbeleving. We streven naar een balans in ruimte, licht, geluid, en klimaat. Naar harmonie in symbool en functionaliteit. Kiezen uit een scala aan materialen en kleuren. Daarmee scheppen we samen een unieke ruimte voor de kerk.

Van Hoogevest Architecten is een breed georiënteerd architectenbureau met meerdere disciplines. Een bureau voor Architectuur en Restauratie, een bureau voor Consultancy en een bureau voor architectuurhistorie Kariatiden. Samen vormen deze afdelingen een bron van kennis voor beheersing van het gehele bouwproces. Van onderzoek, ontwerp tot en met toezicht op de bouw en nazorg in de vorm van onderhoudsplanning.